Metoder - Hørehæmmet

Hvilke problemer kommer hørehæmmede klienter typisk for at få hjælp til?

At erkende sit høreproblem er helt nødvendigt. Først og fremmest overfor én selv, men også overfor andre!

Jeg kan tilbyde at arbejde med de forskellige hindringer og vanskeligheder hverdagen måtte have for et hørehæmmet menneske hhv. familie med hørehæmmede medlemmer.

Problemer, som hørehæmmede kan kæmpe med og som vi i fællesskab kan arbejde med: