Om Erika Larsen - Uddannelse

Jeg blev i 1986 færdig som socialpædagog på Esbjerg Seminarium. Som socialpædagog har jeg overvejende arbejdet med børn og voksne med nedsat funktionsevne i det daværende Vejle Amt. Herigennem fik jeg stort  indblik i døve og svært hørehæmmede/døvblevne menneskers vilkår i Danmark. 

Disse  menneskers muligheder for at få kvalificeret terapeutisk behandling på deres kommunikative præmisser var yderst dårlig. Der findes ikke mange psykoterapeuter i Danmark som behersker tegnsprog, dansk med støttetegn, MHS (Mund- hånd-system) og taktil tegnsprog.

Jeg ønskede at hjælpe disse familier og gennemførte en flerårig  psyko- og familieterapeutuddannelse på Kempler Instituttet i Odder. Jeg blev færdig uddannet i 1992.