Om Erika Larsen - Pskykoterapeutforeningen

Jeg er medlem af Psykoterapeut Foreningen (MPF). Foreningen for uddannede psykoterapeuter i Danmark.

se: www.psykoterapeutforeningen.dk

Jeg er omfattet af Psykoterapeut Foreningens etikregler og har tavshedspligt.

Jeg fører ikke journaler over mine klienter, og jeg udtaler mig kun til myndigheder, forsikringsselskaber og lign., i samråd med dig. I de tilfælde, hvor Social- og Sundhedsforvaltningerne henviser og betaler for terapien, er jeg og du bundet til en grad af oplysningspligt vedrørende det terapeutiske forløb. Udtalelser vedrørende dette vil ligeledes finde sted sammen med dig.