Om Erika Larsen - Erhversmæssig baggrund

Ved siden af mit arbejde som privatpraktiserende psykoterapeut,  er jeg ansat som pæd. konsulent i Center for Hjælpemidler og Kommunikation i Åbenrå.

Mit ansvarsområde er at servicere døve, svært hørehæmmede og døvblinde mennesker indenfor høretekniske hjælpemidler samt bistå med rådgivning og vejledning/information om hørehandicap, hensigtsmæssig kommunikation samt hjælp ved psyko-sociale problemstillinger. Jeg rådgiver/vejleder ligeledes familier, institutioner og arbejdspladser.